Vorlesen

Bazı Türkçe Bilgiler

Freising Bölgesinden Sıcak Bir Hoşgeldiniz

Freising Bölgesi, Bavyera eyaletinin başkenti Münih ile dünyanın en büyük şerbetçi otu yetiştiren ünlü bölgesi Hallertau arasında yer almaktadır. Bölge son yıllarda çarpıcı bir değişim geçirmiştir: Geçmişte daha ziyade kırsal olan bölge, Almanya’nın en düşük işsizlik oranı ile oldukça ciddi bir iş potansiyeli geliştirmeyi başarmıştır.

 

Farklı boyut ve sanayilerde gerçekleştirilen iyi dengelenmiş girişimler, eyalet başkenti Münih yakınında yer alması, elverişli ulaşım bağlantıları ve üstün altyapısıyla, gerek çalışanlar, gerekse işverenler açısından bir çekim merkezi olmuştur. Burada gerekli çocuk bakım olanakları, her tür okul ve iki üniversite bulabilmekteler. Seçkin bir hastane ve geniş yelpazeli özel muayenehaneler tıbbi bakım sağlamakta. Siz de kaliteli bir zaman için 24 şehir, kasaba ve belediyesinde, sanat hazineleri, doğal güzellikler ve gelenekleri keşfedin ve keyif alın.

 

İnsanlar burada yaşamayı seviyor. Freising bölgesi kozmopolit, ama aynı zamanda yuvaya bağlı - belki de sadece bunun için kendinizi burada çok iyi hissedersiniz.

 

Maceralı Geçmiş

Öteden beri, binlerce yıldır insanlar yaşayacak bir yer arayışındalar. Arkeoloji derneği (Archäologischer Verein) tam da bu insanların ayak izlerini takip etmekte ve kısmen heyecan verici keşifler yapmakta. En eskiye dayalı keşif, Neandertal çağından kalma çakmak taşından yapılmış bir el baltasıdır. Yaşı yaklaşık 100.000 yıl olarak tahmin edilmekte. M.Ö. 10.000’lere varan Orta Taş Devri’ne ait taş aletler de yine son yıllarda ardı ardına keşfedildi. Avcı ve toplayıcılar, Buzul Çağı’nın sonunda bölgemizde dolaştılar, sıcak yaz aylarında açık hava kampları kurdular ve böylece nehir kenarlarında zaman zaman taş aletlerini kaybettiler. Köylüler, uygun yerleşim arayışları sırasında Isar ve Amper ırmakları boyunca ilerlerken günümüzün bu bölgesine yöneldikleri zaman, M.Ö. 6.000 dolaylarında bölgemiz fiili olarak yerleşime açılmaya başladı. Belli ki Freising’in kuzeyindeki ırmaklar ve dere akıntıları boyunca lös yüzeylerde yerleşim yerleri kurabilecekleri geniş bir alan gördüler. Roma Dönemi boyunca bölgenin güneyi önemli bir ulaşım bağlantısı olarak kullanılmıştı. Güney, batı ve kuzeyden gelen üç büyük yol burada birleşmişti. Romalıların çekilmesi, yerleşimin terk edilmesine neden olmamıştı. Daha sonra mevcut rotalar ve yönetim yapıları, ardından gelen antik Bavyeralılar tarafından devralınmıştı.

 

With the work of the wandering bishop Corbinian almost 1,300 years ago the traditional role of Freising as episcopal city began. In the course of establishing the diocese Freising by St. Boniface in the year 739 B.C. the DomYaklaşık 1.300 yıl önce göçebe piskopos Corbinian’ın çalışmaları sonucu, bir piskoposluk şehri olarak Freising’in geleneksel rolü başlamıştı. M.Ö. 739 yılında Aziz Bonifaz tarafından Freising piskoposluk bölgesinin kurulmasıyla, Domberg (“Katedral Tepesi”) piskoposun merkezi haline gelmişti. Yüzyıllar boyunca, Freising aynı zamanda egemen bir devlet geliştirmiş, dünyevi ve dini liderler olarak Prens-piskoposlar Domberg’deki merkezlerinden hüküm sürmüşlerdi. Örneğin, Orta Çağ’da Domberg, son derece entelektüel insanların piskopos sıfatıyla bu piskoposluk bölgesini yönetmesinden ötürü “mons doctus” - bilgelik dağı olarak anılmaktaydı. Domschule’yi (“Katedral Okulu”) kuran ve katedral kütüphanesine değerli el yazması eserler sağlayan Arbeo (M.Ö. 764 - 783) ilk Bavyeralı tarihçi kabul edilir. Piskopos I. Otto (Ö. 1158) soylu Babenberger imparatorluk ailesinden gelir ve en önemli Orta Çağ tarihçilerinden biridir. 1159’da bir yangın felaketi yaşanmış, Katedral ve şehir enkaza dönüşüp harap olmuştu. İmparatorun yardımıyla, halen varlığını sürdüren Roma Katedrali inşa edilmiş, yıllar geçtikçe diğer tüm stilistik dönemlere ait parçalar ilave edilmiştir. 1724 yılında, bininci yıldönümü münasebetiyle, Tanrı’nın evi Asam kardeşler, Cosmas Damian ve Ägid Quirin tarafından yeniden tasarlanmıştır. Freising Katedrali son zamanlarda tümüyle restore edilmiş ve yalnızca Papa XVI. Benedikt’in 2006 yılındaki ziyaretinden bu yana değil, düzenli olarak pek çok ziyaretçi çekmektedir.

 

Kurbayern birlikleri (Özgür Bavyera Eyaleti’nin en eski üç bölümü) 23 Ağustos 1802’de Freising’i istila etmiş, Domberg ve Weihenstephan tepesini işgal etmişti. 27 Kasım 1802’de ise Kurbayern resmen Freising’i ele geçirmişti. İşte o zamandan beri Freising, artık egemen bir devletin başkenti olmaktan çıkıp Bavyera eyaletinin küçük bir taşra kasabası haline gelmiştir. Ardından gelen sekülerleşme bir kültür devrimi niteliğindeydi: İbadethane ve manastırlar kapatılmış, kilise ve şapeller gereksiz ve vazgeçilebilir kabul edilmiş, böylece yıkılmaya yüz tutmuş, en değerli sanat hazineleri ya müzayedeye çıkarılmış ya da düşük fiyatlardan satılmıştır. Freising tek kelimeyle iflas etmiştir. O zamanlar nüfusun yaklaşık 6.000’den 3.500’e düştüğü rapor edilmiştir.

 

 

Freising sekülerleşmenin ağır darbesinin etkilerini yavaş yavaş atlatabilmiştir. 1821 yılında Münih’teki piskoposluk merkezinde yeni Münih ve Freising başpiskoposluğu kurulmuştur. Ruhban okulu ve felsefi-teolojik üniversitenin yanı sıra Domberg’deki diğer okul ve kuruluşlar sayesinde yeni bir zihinsel ve ruhsal yaşam gelişmeye başlamıştır. Domberg 1972’den bu yana bölgesel piskoposluğun bir merkezi olmaya devam etmektedir. Bugün Domberg’de yalnızca Freising Katedrali bulunmamakta, aynı zamanda muhteşem barok salonuyla Freising katedral kütüphanesi, dünyanın en büyük ikinci Hristiyanlık müzesi olan piskoposluk Hristiyan sanatları müzesi ve Kardinal-Döpfner-Haus yaşam boyu öğrenim merkezi gibi çok sayıda önemli kültürel varlığa ev sahipliği yapmaktadır.

 

 

Bugünkü Freising bölgesi büyük ölçüde, Freising Prens Piskoposluk bölgesinin yanı sıra Wittelsbach Hanedanı’nın elinde bulunan Kranzberg ve Moosburg bölge kiliselerinin alanında gelişmiştir. Moosburg’dan, tarihte ilk kez 769 yılında Benediktin manastırı olarak söz edilmiştir. Piskopos Egilbert (1005-1039) bu Benediktin Manastırı’nı Weihenstephan’a taşımış ve yerine bir Katolik kilisesi haline getirmiştir. Yine Roma tarzı manastır kilisesinde bulunan Aziz Castulus yeraltı mezarlığının kalıntıları da ilgi çekicidir. Yaklaşık 16. yüzyıl sonlarında tüm manastır güç-siyaset değerlendirmeleri nedeniyle Landshut’a taşınmıştır. Moosburg kontları, 13. yüzyılda soyları tükenene kadar, gelişen yerleşim yerlerine düşkünlüklerini sürdürmüşlerdir. 1331 yılında Moosburg’a ayrıcalık tanınmış ve zamanla bu kasaba, dükalık bölge mahkemesinin merkezi olarak öne çıkmıştır. Bugün, Isar’a bağlı Moosburg kasabası orta seviyede bir görev merkezidir ve Aziz Castulus ile Aziz Johannes’in görkemli kuleleri bu kasabanın görülecek yerlerindendir. Castulus Katedrali, Landshut’un önemli heykeltıraşı Hans Leinberger’in birkaç başarılı sanatsal çalışmasına ev sahipliği yapar. Ona ait yüksek oyma kanatlı sunak Güney Alman Geç Gotik sanatının başyapıtıdır.

 

Bununla birlikte Freising bölgesinin diğer birçok belediyesinde de, sanatsal değerde heykellerle donatılmış, mimari yönden kısmen önemli sayılan çok sayıda kilise ve şapel bulunmaktadır. Referans örnek olarak, Airischwand, Allershausen, Großeisenbach, Gelbersdorf, Haag, Hohenkammer, Hörgertshausen, Kirchdorf, Piedendorf, St. Alban ile Freising yakınındaki Wies gösterilebilir. Yine Au, Asch, Haindlfing, Hohenkammer, Inkofen ve Isareck gibi bölgelerde bulunan kaleler, geçmişteki sosyal düzeni ve Markgrafların egemenliğini anımsatır. 

Ekonomi ve Çalışma: Güçlü Bir Ekonomi Merkezi

Anketler, halkı için en iyi gelecek potansiyeli sağlaması açısından Alman şehir ve bölgeleri içinde Freising bölgesinin birinci sırada yer aldığını sürekli ortaya koymaktadır. Freising, aynı zamanda, yaşam kalitesi veya yaşam kalitesi açısından da anketlerde üst sıralarda yer almaktadır. Bu değerlendirmelerde önde gelen özel faktörler, bu tür anketlerin çoğunda aynı veya benzerdir: İlk ve en önde gelen faktör, istihdam düzeyi ve mükemmel ulaşım bağlantıları olmakla birlikte; bakım ve eğitim olanakları, medikal hizmetler, yerel taşımacılık sisteminin yanı sıra doğası, arazi yapısı ve kültürel seçenekleri gibi bölgesel faktörler de önemli bir rol oynamaktadır. Üstelik Freising bölgesinin istihdam düzeyi yükselmeye devam etmektedir. Neredeyse tam istihdam denilebilecek kadar, Almanya çapında en düşük işsizlik oranına sahip bölgelerden biri olması dikkate değerdir. Freising bölgesi hızla büyüyen bir “yüksek teknoloji alanı” olmasına rağmen orta ölçekli firmalarıyla halen başarılı bir endüstriyel karışıma sahiptir. 4.000’i aşkın işletme, sosyal güvenliğe katkının bir gereği olarak, yaklaşık 66.000 çalışana iş sağlamaktadır. Bu ise en önemli işveren grubunun orta ölçekli firmaların olduğunu açıkça göstermektedir.

Hizmet sağlayıcıları, bu değer yaratma zincirinin en üstünde yer alır. En önemli büyüme lokomotifi onlardır. Ekonomik performansın dörtte üçü ticaret, taşımacılık ve hizmet sektörlerinde üretilirken, yalnızca yüzde biri tarımda üretilmektedir. Ayrıca bölge, biyoteknoloji ve lojistik alanlarında Almanya’nın en üst sıralarında yer almaktadır. Yine yiyecek ve gıda bilimleri veya bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarındaki yeterlilik konusunda da fena sayılmayacak bir düzeydedir. Bu eğilim, gerek belediyelerin ileri görüşlü planları, gerekse organize sanayi bölgelerinin tasarlanması örneğinde olduğu gibi bölgenin desteği sayesinde hız kazanmıştır.


Öte yandan bölge nüfusu her yıl yaklaşık 2.000 kişi dolayında artmaktadır. Yaş ortalaması 38 olan bölge, tüm Bavyera çapında en genç nüfusa sahiptir. Sürekli nüfus artışı, bölge ve belediyelerin altyapısı bağlamında üst düzey gereksinimler ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak kamu harcamaları, birincil öncelik olarak, okullara, çocuklara ve yaşlılara yönelik olanakların yanı sıra yerel toplu taşımanın ve caddelerin geliştirilmesine yönlendirilmektedir.

İş Kurma

Bölge Ofisi’ne bağlı ekonomik kalkınmayı teşvik birimi, girişimciler ve yeni kurulan firmalar için matbu şekilde ve internet üzerinden (www.kreis-freising.de) bağlantı kurulabilecek ilgili kişiler ve destek programlarını içeren ayrıntılı bilgiler sağlamaktadır. Sanayi ve Ticaret Odası ile Aktivsenioren Bayern Derneği, Freising Bölge Ofisi’nde ayda bir kez danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Aktivsenioren Bayern e.V. derneği tüm Bavyera çapında temsil edilmektedir. Üyeleri, meslek ve yaşam deneyimlerini başkalarıyla paylaşan emekli uzmanlardır. Gerek süregelen işlerine katkıda bulunmak, gerekse yeni iş olanakları yaratabilmek için kullanabilecekleri tavsiyeler arayanlar için ekonomi ve teknolojiler konusunda pratik destek sunmaktadırlar. Aktivsenioren Bayern e.V. üyeleri, kar amaçlı işletme danışmanları değildir, aksine giderleri için küçük bir katkı karşılığında gönüllü olarak çalışırlar.

İş Geliştirme

Freising bölgesinin “İş Geliştirme” konulu alanı; gerek yerel firma ve işletmelere, gerekse bölgeye yerleşmeye ilgi duyan ulusal ve uluslararası çapta firmalara hitap eder. “İş Geliştirme” birimi de girişimciler ve yeni kurulan firmalar için, destek olanakları ve endüstriyel gayrimenkullere ilişkin bilgilerin yanı sıra konum bilgisi ve bölgenin durumu hakkında danışmanlık hizmeti sunan bir bağlantı noktasıdır ve dolayısıyla yönetim ile ekonomiyi birbirine bağlayan bir arayüz işlevine sahiptir. Endüstriyel alanlar, tüm bölge çapında yayılmıştır. Daha fazla bilgiye, Sanayi ve Ticaret Odası’nın internet üzerindeki “Bavyera Lokasyon Bilgi Sistemi”nden erişilebilir: www.sisby.ihk.de

Freising Bölge Ofisi
İş Geliştirme
Telefon: 08161 / 6 00-728
E-Mail:wirtschaft[at]kreis-fs.de

Turizm

Bölgenin kuzeyinde bir bölge, tüm dünya çapında ünlü olmuştur: şerbetçi otu yetiştiren Hallertau bölgesi. 17.800 hektarlık yüzölçümüyle, dünyanın bağlantılı en büyük şerbetçi otu yetiştiricisi olan bu bölge, Freising, Kelheim, Landshut ve Pfaffenhofen bölgelerinden oluşur. Yedi metreye kadar yükselen şerbetçi otu sırıkları, kristal berraklığındaki derelerden geçerek arpa ve mısır tarlaları boyunca uzanır. Şu oldukça kolay görülebilir: Bira üretimi için en gerekli temel bileşenler burada hasat edilir. 5.000’i aşkın Alman bira markasının çoğunun içinde, az da olsa Hallertau’dan bir şeyler vardır. Bu yönüyle, bu bölge kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak pek çok insana temas etmiştir. Şerbetçi otu yetiştiricisi bu dört bölge, geleneğe bağlı kalarak şerbetçi otu yetiştiren bu coğrafyanın doğal güzelliği, sanatı ve kültürünü tanıtmak amacıyla bir çalışma grubu oluşturmuştur. “Yumuşak turizm”, tarım turizmi, kendi kendine tarımsal ürün pazarlama veya konaklama yerleri, misafirhaneler ve bira bahçelerinin canlandırılmasına yönelik araçlar kullanarak çiftçiler ve hizmet sağlayıcıların ek gelir kaynakları geliştirmelerine yardım etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma grubu, yalnızca konu hakkında bazı broşürler değil, aynı zamanda şerbetçi otunun yetiştirildiği bu bölge çapında en güzel bisiklet turlarını gösteren bir serbest zaman haritası da yayınlamıştır. Harita, ayrıca Mainburg ve Ratzenhofen arasındaki on iki kilometrelik “Şerbetçi Otu ve Bira” macera yolunu da içermektedir. Bu yol boyunca dolaşmak isteyenler, (şerbetçi otunun kökenini belgelendiren) 15 kontluk mührüne benzer, 15 duvar afişiyle şerbetçi otu ve biraya dair bilmeye değer her şeyi öğrenebilmektedir. 


Hallertau bölgesinde, özellikle hasat zamanı boyunca, pek çok festival ve etkinlik düzenlenmektedir. Geleneksel “Hopfazupfafeste” [şerbetçi otu hasat şenlikleri] şerbetçi otu hasat deneyimi yapmak isteyenlere olanak sunmaktadır. Bisikletçiler şerbetçi otu bahçelerinde rehberli bisiklet turlarına katılmaya davetlidir. Şerbetçi otu toplamak isteyenler, çalışan bayan şerbetçi otu çiftçilerinden öneri ve yardım talep edebilirler. 
Alman Şerbetçi Otu Yolu, bölgenin kültür merkezi Freising’den başlar. Freising Katedral Tepesi ise Bavyera bölgesinin en çok tarihe doygun mekânlarından biridir. Aslında pek çokları için Freising Katedral Tepesi, Bavyera’nın Katolik dünyasının merkez noktası ve kalbidir. Bunun için Papa XVI. Benedikt, Bavyera ziyareti sırasında ilk önce Freising’e gelmiştir. Roma tarzı bir bodruma ve Rubens sunağına sahip bu Katedral, yaşam bilimleri merkezi olarak Bavyera’nın en modern şehirlerinden biri olmayı sürdüren ve aynı zamanda Bavyera’nın en eski bira fabrikasına ev sahipliği yapan Freising’i izlemeye devam etmektedir. Münih Havaalanı’na yakınlığı dolayısıyla uluslararası bağlantısı da bulunan bu kadim ve aynı zamanda yeni ufuklar açan şehir, kalmaya değer büyük bir otel çeşitliliğine sahiptir. Freising halkı, popüler bir “köşe başı” olarak Hallertau bölgesinin çekici peyzajına önem verir. Rustik, geleneksel bira bahçeleri yaz aylarında çok sayıda insandan rağbet görmektedir. 

“Hopfenland Hallertau” [Şerbetçi Otu Bölgesi Hallertau] broşürü Bölge Ofisi’nden temin edilebilir. Broşür, serbest zamanınızı değerlendirebileceğiniz adreslerin yanı sıra (Türkçe olarak da) pek çok öneri ve ayrıntılı bir konaklama yerleri listesi içerir. İnternet üzerinden lütfen şu adresi ziyaret edin: www.hopfenland-hallertau.de. “Freising erleben” [Freising’i yaşamak] adlı dergi ise şehrin tarihi ve önemli sembollerine ilişkin bilgiler sunar.

Enerji Geçişi 2035

Bölge Konseyi, 2035 yılına kadar Freising bölgesi çapında yenilenebilir kaynaklardan enerji temin etmeyi amaçlamaktadır. Bu ise, enerji tüketiminin azaltılması, verimli enerji üretimi ve etkin enerji kullanımının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak ulaşılması gereken bir hedeftir. Enerji geçişi, doğal yaşamın korunmasına yardımcı olmalı ve bölgenin ekonomik gücü ve yaşam kalitesini güvence altına almalıdır. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil enerji taşıyıcıları da sadece sınırlı bir süre için hâlâ kullanılabilirdir. Üstelik bu materyallerin kullanımı beraberinde bazı riskler taşımaktadır: Örneğin kükürt dioksit, asit atıkları nedeniyle ana kirletici madde iken karbondioksit bir sera gazıdır. Bu durum, gelecek nesiller için çok önemli etkilere sahip iklim değişikliklerine neden olmaktadır. Hava akımları ve seller gibi olağanüstü hava koşullarının meydana geliş sıklığındaki artış zaten gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle mantıklı bir enerji yönetimi günümüzün gerekliliğidir.

 

Freising bölgesi, bir süredir doğal kaynakların korunması konusunda oldukça aktiftir. Nisan 2004’te Bölge Ofisi, ülke çapında “SolarRegion Freisinger Land” kampanyasını yürütmeye başlamıştır. Kampanya, “Sonnenkraft Freising” derneği, “Solarfreunde” Moosburg derneği ile Freisinger Land ve Bund Naturschutz dernekleri tarafından onursal olarak desteklenmektedir. Amaç, bölgemizde güneş enerjisi kullanımını artırmaktır. Üstelik bölge yönetimi, “Sonnenkraft Freising” derneğinin vatandaşların solar parklar kurmalarını desteklediği Easy Energiedienste firmasının hissedarıdır. Örneğin, Nisan 2005’te Zolling’de belediye hizmetleri binasının çatı katına vatandaşlara ait bir solar park kurulmuştur. Bu park 2007 sonbaharında genişletilmiş, maksimum altı kilovat kapasiteli altı yeni güneş enerji paneli eklenmiştir. Yine Moosburg’da modern bir lisenin yeni inşa edilen spor salonu üzerine de yeni bir fotovoltaik tesis kurulmuştur. Bu amaçla, güneye uzanan yaklaşık 550 m2’lik çatı yüzeyi kullanılmıştır. Tesisin azami kapasitesi 65 kilovat‘tır ve yıllık verimi yaklaşık 60.000 kilovat saattir. Alman meteoroloji hizmetleri istatistiklerine göre Freising bölgesi, Federal Cumhuriyet’in en çok güneş alan bölgelerinden biridir. Örneğin, vatandaşlara ait solar parklar kurularak güneş enerjisi kullanımının artırılması, bu nedenle, mantıklı bir enerji politikası için sürdürülebilir bir katkıdır.

 

“Energiewende im Landkreis Freising. Langfristig planen – clever sparen” [Freising Bölgesinde Enerji Geçişi. Uzun vadeli planlamak- akıllı tasarruf etmek] başlıklı broşür, çeşitli enerji tasarruf olanaklarına ilişkin bir bakış açısı sunmaktadır. Sade ve anlaşılabilir nitelikteki bu kılavuz, ayrıca alternatif enerji biçimlerinin uygulanmasına ilişkin bilgiler de içermektedir. Kılavuz belediye binası ve Bölge Ofisi’nde bulunabileceği gibi Bölge Ofisi’nin ana sayfasından da indirilebilir: www.kreis-freising.de.

Politika ve Yönetim

Bölge

Freising bölgesinin nüfusu yaklaşık 170.000’dir. (2015 yılı itibariyle) Bölgenin yüz ölçümü yaklaşık 800 kilometre karedir. Almanya Federal Cumhuriyeti kanunlarına tabi olan bölge, yasal hükümler uyarınca bölge sınırlarını aşmayacak önemdeki üst-yerel konuları düzenleme ve yönetme hakkına sahip “belediye statüsünde idari bölge”dir. Bu husus, Bavyera Özerk Bölgesi için Kırsal Bölgeler Yasası Madde 1’de belirtilmiştir. Dolayısıyla bölge, tek bir belediyenin kapasitesini aşan tüm kamusal görevlerden sorumludur. Bundan dolayı, bölgenin kendi yetki sınırı ile Eyalet Hükümeti tarafından belirlenen yetki sınırı ayrı tutulmuştur.

 

Bölgenin kendi yetki sınırı konusunda, söz konusu bölgelerin imkânları ölçüsünde kamusal tesisler kurmaları ve bölge halkının ekonomik, sosyal ve kültürel konumlarını iyileştirmek için gerekli görevleri yerine getirmeleri zorunludur. Hastanelerin inşası ve bakımı, sosyal refahın temini, gençliğe yönelik hizmetler, atıkların bertaraf edilmesi, öğrenci taşımacılığı, bölgedeki yolların inşası ve bakımı, öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin eğitim gördüğü okul ve liseler için işletme masraflarına destek sağlanması, yaşlı bakım hizmetleri ve daha pek çok husus bu kapsamda yer almaktadır. 

 

Belirlenen yetki kapsamı, temel olarak, eyalet hükümeti adına yerine getirilmek üzere yasa tarafından bölgelere atanan eyalet görevlerini de içerir. Eyalet hükümeti, gerekli olanakları sağlamakla yükümlüdür. Bu husus, örneğin, koruma alanları ile ilgili olarak talimat verilmesi hakkı veya konut yardımı yasası, mali destek sağlanması yasası, et hijyeni vs. uygulamalarını da içermektedir. Bölge özellikle sadece eyalet görevlerinden sorumlu bir eyalet alt yönetim birimi olarak; belediyelerin yasallığının denetimi, sivil savunma ve acil durum yönetimi, ateşli silahlar ve patlayıcılar yasası, inşaat planlaması ve inşaat yönetmeliklerine ilişkin yasa, karayolları trafiği, binek otomobil kayıtları, atık mevzuatı vs. gibi tüm eyalet görevlerinden sorumludur. 

 

Bölgenin özerk yönetim organlarının eyalet konularına katılım hakları yoktur. Bununla birlikte baş idari yetkili, yerel özerk idare ile eyalet yönetimi arasında köprü işlevi görür. Tıpkı Bölge Ofisi gibi çift görevi yerine getirir. 

 

Baş idari yetkili

Baş idari yetkili bölgenin kamu görevlisidir; geçici yetkilidir ve Bavyera’da doğrudan bölge halkı tarafından ve seçmenlerin güveniyle altı yıllık bir görev süresi için seçilir. Josef Hauner (Christlich Soziale Union) 2014 yılında baş idari yetkili seçilmiştir. Bölge Konseyi, üyeleri arasında baş idari yetkili yardımcılığı için oy kullanmış ve Robert Scholz (Freie Wähler) ile Birgit Mooser-Niefanger (Bündnis 90/Die Grünen) seçilmiştir.

 

Baş idari yetkili, bölge komitelerinin oy hakkına sahip bir üyesidir; bu komitelere başkanlık eder ve alınan kararların uygulanmasından sorumludur. Baş idari yetkili, kendi yetkileri dâhilinde bölge yönetiminin süregelen konularıyla ilgilenir. Konunun acil müdahale gerektirmesi (örneğin doğal felaketler) veya bölgenin bir zarardan korunması ve bölge lehine yalnızca kısa bir süreliğine var olan bir avantajın kullanılması gereken hallerde, baş idari yetkili konuya ilişkin acil yönergeler yayımlama ve gecikilmemesi için gerekli işleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Ardından Bölge Konseyi veya bir sonraki oturumda bölge komitesini bilgilendirmek zorundadır. Baş idari yetkili, dışarıya karşı bölgeyi temsil eder. Örneğin, sözleşmeleri imzalar, yasa ve yönetmelikleri yürürlüğe koyar (bu yetkilerin büyük bir kısmını bölgenin sivil görevlilerine devredebilir) ve bölgenin diğer kurumlarda sahip olduğu oy haklarını kullanır. Baş idari yetkili Bölge Ofisi’ni yönetir, böylece orada çalışan eyalet ve bölge çalışanlarını denetler.

 

Bir baş idari yetkilinin işi yalnızca masa başı işlerle sınırlı değildir. Kendi kişisel kararları ve bölge için, dışarıdan (federal hükümet, federal eyaletler ve diğer bölgelerden) gelen proje ve planlar hakkında da iyi bilgilenmiş olması oldukça gereklidir; bölgesinin politik çıkarı için bu tür projelerde etki sahibi olabilmek amacıyla ilgili komitelerde sandalye ve oy kazanmaya çalışacaktır. Bir bölgeyi temsil etmek, aynı zamanda dernek, organizasyon ve diğer kuruluşların düzenlediği bölgedeki çeşitli etkinliklere katılmak anlamına da gelir. İyi bir yerel politika izlemek ve vatandaşlarla arzulanan bir yakınlık kurabilmek amacıyla, bir baş idari yetkilinin görev alanları içinde değişmez bir bölüm bulunur.

 

Bölge Konseyi ve Komisyonları

Bölge Konseyi bir bölgenin tüm vatandaşlarını temsil eder ve doğrudan, serbest ve gizli oylama yoluyla halk tarafından seçilir. Freising bölgesinde Konsey 70 konsey üyesi ve baş idari yetkiliden oluşur. Bölge Konseyi’nin görevleri yasa ile belirlenir. Konsey bölge yönetimiyle ilgili tüm önemli konularda karar verir ve alınan kararların denetimini yapar. Konsey özellikle aldığı kararlarının uygulanmasını denetler. Pratik olarak bu denetleme işlemi; baş idari yetkilinin, idari işlemler sürecini toplantılarda komiteye bildirmesi şeklinde gerçekleşir. Bunun yapılması, karar verici organ ile yönetim arasındaki iletişimin korunmasına yardımcı olur. Kanun (Kırsal Bölgeler Kanunu), yalnızca Bölge Konseyi’nin ilgilenmesine izin verdiği önemli konular hakkında uzun bir liste sunar; Bölge Konseyi daimi yönetmeliklerini de bu listeye ekleyebilir. Bunlar, örneğin, bölge yönetim merkezi, bölgenin adı, bölgenin arma veya bayraklarının değiştirilmesi veya bütçenin kabulü gibi kararlara ilişkindir. Karar verme süreçlerini hızlandırmak ve Bölge Konseyi üyelerinin işlerini kolaylaştırmak için komiteler oluşturulur. Bu komiteler, özellikle de, bazı özel sorunların önceden tartışılıp çözüme kavuşturulmasıyla ilgilenir. Bölge komitesi, komiteler arasında önemli bir yere sahiptir. Bölge komitesi, yalnızca Bölge Konseyinin tümünden, diğer karar alma komiteleri veya baş idari yetkiliye has olmayan işlerin tamamından sorumludur. Ayrıca Bölge Komitesi, Bölge Konseyi tarafından alınacak olan tüm kararları önceden ele alır. Bölge komitesinin yanı sıra okul, kültür ve spor komiteleri, planlama ve çevre komitesi, gençlik hizmetleri komitesi, bölge kalkınma komitesi, altyapı komitesi ile birlikte bir de denetim komitesi bulunmaktadır.

 

Şehir Kardeşliği

Weifang ve Freising bölgesi arasındaki kardeşlik çok sayıda karşılıklı ziyaretlerle sağlamlaştırılarak 1987 yılında tamamlanmıştır. 1980’lerin başında Çin, Deng Şiaoping öncülüğünde dış dünyaya açılım politikasını başlatmıştır. Kısa bir süre sonra Şantung eyaleti Almanya’da bir kardeş şehir aramış, Temmuz 1987’de Bavyera Özerk Eyaleti ile Şantung Eyaleti arasında bir kardeş şehir anlaşması imzalanmıştır. Önceki yılın sonbaharında, 1986’da, bir Çin heyeti Freising bölgesini zaten ziyaret etmişti. Çin’den gelen konuklara Weihenstephan tesislerinin yanı sıra bölgedeki çok sayıdaki firma tanıtılmıştı. Weifang heyeti, Freising bölgesinin altyapısından ve aynı zamanda halkın nezaketinden oldukça etkilenmişti. Bu son derece olumlu temas her iki taraf için de resmi bir kardeşlik isteğine yol açmış, Ekim 1987’de baş idari yetkili Ludwig Schrittenloher başkanlığında ilk bölge heyeti Weifang’ı ziyaret etmiş ve 18 Ekim 1987’de kardeş şehir anlaşması resmi olarak sonuçlandırılmıştır. 1988 baharında Weifang’a bir sonraki ziyaret gerçekleştirilmiş ve Aralık 1988’de ise Freising bölgesi yeniden Çin’den gelen konuklarına ev sahipliği yapmıştır. O zamandan bu yana, çoğunlukla ekonomik ilişkiler bağlamında ve giderek artan sayıda mesleki eğitim, mesleki eğitim sistemi ve tıp bilimi alanlarında karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

 

2007 sonbaharında Weifang’dan gelen konuklar ve Freising bölgesindeki şehir kardeşleri, kardeşliklerinin yirminci yılını kutlamışlardır.

 

Weifang bölgesi, yaklaşık 8,5 milyonluk nüfusuyla 16.000 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahiptir. Dört kentsel bölge, iki kırsal bölge ve altı kasabadan oluşmaktadır. Weifang, Jinan ve Qingdao arasında yer alır; Şantung eyaleti bu iki ekonomi merkezine de demiryolu ve otoyolla bağlantılıdır. Yerel havalimanına 17 ulusal havayolu şirketi tarafından uçuş gerçekleştirilmektedir, bölgenin kuzeyinde ise bazı küçük limanlar vardır. Bölge önemli bir endüstriyel sitedir ve aynı zamanda demir, kömür, altın, ham petrol, granit ve mermer gibi mineraller bakımından zengindir. Çin’in safir rezervi bakımından en zengin bölgesidir. En önemli sanayi dalları tekstil, mühendislik, kimya, elektronik, hafif sanayi ve yapı malzemeleridir. Ancak en önemli ekonomik faktör tarımdır. Weifang, Şantung’un ağırlıklı olarak mısır, fıstık, pamuk, meyve, sebze ve tütün üretiminde en önemli tarım bölgesidir; buna ek olarak Weifang’da ipekböcekçiliği, kümes hayvancılığı ve deniz mahsulleri yetiştiriciliği yapılmaktadır. Weifang uçurtma kenti olarak bilinir. Weifang’da 1984 yılından bu yana her yıl Nisan ayında uluslararası uçurtma festivali gerçekleştirilmektedir. Her yıl Nisan ayında Çin’in ve dünyanın her yerinden pek çok uçurtma sever Weifang’a gelmektedir. Şehrin arka planında yükselen Fuyan Dağları eteklerinde, en yeni ve en güzel uçurtmalar uçurulmaktadır. Burada uçurulan en büyük uçurtmanın 1.500 metre uzunluğunda 3.000 kilogram ağırlığında olduğu bildirilmiştir. En küçük uçurtma ise bir kibrit kutusuna sığabilmiştir. Nisan sonunda düzenlenen uçurtma festivali sırasında, Weifang uçurtmalar şehri haline gelir. 

 

Armalar

1954 yılında hükümet tarafından resmen onaylanan bölge armasının resmi tanımı şöyledir: “Baş kısmında, kırmızı ve altın rengiyle bölünmüş Bavyera eşkenar dörtgeni, ön kısmında kırmızı taçlı ve kırmızı küpeli, sola bakan bir zenci başı, arkada ise gümüş bir hanedan gülü.” Baş tarafta beyaz (gümüş) ve mavi eşkenar dörtgen (“Wecken”) Kranzberg ve Moosburg eski bölge mahkemelerinin alanlarına işaret eder ki bunlar Bavyera dükleri ve daha sonra seçimle gelen prenslerin önemli idari merkezleriydi. Aynı zamanda, Freising bölgesinin bugün Özgür Bavyera Eyaletine ait olduğunu ifade etmektedir. 12. yüzyılın sonu itibariyle, 1802/1803 yıllarında, din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına kadar taçlı Mağribi kafası; Freising manastırı ve piskoposluğunun ulusal amblemiydi. Bugün de bölgenin kalbi burada atmaktadır. Beyaz (gümüş) gül en son erkek temsilcisi 1281 yılında ölen Moosburg kontlarının armalarından alınmıştır; bu gül aynı zamanda kuzey bölgesindeki Moosburg ilçesini anımsatır.

 

Bölgenin bayrağı, armanın ana renklerini gösterir: beyaz (gümüş) - kırmızı - altın rengi.

 

Bölge Ofisi ve Görevleri

Bir Bölge Ofisi’nin genel görevleri uyarınca, Bölge Ofisi bölgesel görevlerinin yanı sıra eyalet görevleriyle de ilgilenir. Bu yönüyle, eyalet yönetimi ile özerk belediye idaresi arasında bir köprü kuran çift özellikli bir makamdır. Bölge, en önemli iş sağlayıcılardan biridir ve nitekim yaklaşık 450 işçi ve memur Bölge Ofisi için çalışmaktadır.

Bölge İdaresi
- Freising Bölge Ofisi
Landshuter Str. 31
85356 Freising
Telefon: (merkez ofis): 08.161 / 6 00-0
Faks: 08161 / 6 00-6 11
poststelle[at]kreis-fs.de
www.kreis-freising.de

 

Çalışma Saatleri:
Sadece arayın ve gün alın:
Pazartesi - Cuma 08.00 - 12.00
Perşembe ek olarak 14.00 – 17.30

 

Bilgi için Merkez Ofis
Pazartesi - Çarşamba 07.00 – 15.30
Perşembe 07.00 – 17.30
Cuma 07.00 – 12.00

Serbest Zaman ve Dinlenme

Doğanın keşfi

Freising ilçesinde doğa tüm güzelliğini gösterir, ancak bunun da ötesinde olan, Isar ve Amper ırmakları arasındaki çeşitliliktir. Bu çeşitlilik Münih çakıllı ovasıyla Hallertau bölgesinin çıkışı arasındaki ormanlık ve bataklık alanda etraflıca görülebilir. Tüm bölge yüzölçümünün dörtte birini kaplayan yedi doğa koruma alanı ve beş manzara izleme noktasıyla bölge, doğaseverler için bir cazibe merkezidir. Bu alan pek çok nadir bitki ve hayvan türünün vatanıdır. Burada her zaman görülecek ve gözlemlenecek bir şeyler bulunur. Pek çok güzel patika sizi yürüyüşe davet edecek, doğaseverler her zaman sessiz gözlem noktaları bulabilecektir.

 

Spor ve Egzersiz

Hafta sonları ve tatillerde, doğa ve manzara, hem yakın hem de uzak bölgelerden birçok bölge insanını kendisine çeker, aynı zamanda Isar Nehri boyunca bisiklete binmek, Freisinger Moos bölgesi bataklığında koşu yapmak ya da Amper Irmağı boyunca İskandinav yürüyüşü yapmak da ilgi çeken aktivitelerdendir. Hallertau bölgesinin sessiz, gizemli manzarası dolaşmak, yürüyüş yapmak veya bisiklete binmek için idealdir. Dairesel rotaları ve bisiklet yolları, şerbetçi otu bahçeleri ve rüya gibi bir doğa, ister sportmence tercihler olsun, ister samimi bir bira bahçesine telaşsız ve rahat bir ziyaret olsun, kişiye çok sayıda seçenek sunmaktadır. Hatta rahatına düşkünler için yaz aylarında dokuz metre yüksekliğinde, sık şerbetçi otu bahçelerinin sunduğu şaşırtıcı manzaraya at arabası gezileri bile vardır. Sıcak yaz günlerinde, çok sayıda göl ve göletleri sizi yüzmeye davet eder.

 

Freising bölgesinde bisikletçiler için pek çok şey yapılmıştır. Bisiklet yolu haritaları, rota planlamanızı destekler. Rahat turlar, bisiklet yolları veya seyrek trafikli yollar rota boyunca bisikletçileri çeşitli manzara ve doğal yapıtlara yönlendirir. Uzun mesafeleri tercih edenler için bölgede yedi farklı uzunlukta bisiklet rotası mevcuttur. Günübirlik bir geziyi turistik bir geziyle birleştirmek isteyenler Freising şehrinin dairesel “Kültür ve Doğa” rotasında bisiklete binip dolaşmaktan kesinlikle çok zevk alacaklardır. Freising ormanındaki (Freisinger Forst) Wippenhausen’e giden İskandinav yürüyüş yolu formda kalmanıza yardımcı olur. Freising yakınındaki Kranzberg Ormanı, ziyaretçileri için çok özel şeyler sunar. Ormanda dev Sekoya ağaçlarını, Japon sedir ağaçlarını ve bazı diğer nadir ağaç türlerini görebilirsiniz. Freising Orman Ofisi, Oberberghausen orman kilisesinin çevresine bir botanik bahçesi kurmuştur. İki dairesel patika üzerinde en eski bitki düzenlemesini, birlikte büyüyen küçük ağaçların olağanüstü egzotik bir ormana dönüşümünü gözlemleyebilirsiniz.

 

Ormandaki bir başka heyecan verici proje daha yürüyüşçülerin dikkatlerini çekmektedir. Freising ormanında bulunan popüler bira bahçesi “Plantage”de Freising şehrinin ilginç macera yolu bulunur ve Freising/Bayerische Staatsforsten orman işletmesi burada başlar. İki kilometre dairesel rota boyunca yalnızca ormanın ekolojik sistemi açıklanmamış, aynı zamanda birçok ağaç adı, özellikleri ve kullanım biçimleri de çeşitli bilgi grafikleri aracılığıyla eğlenceli bir şekilde gösterilmiştir. Yol kenarlarındaki oyma hayvan figürleri ağaçlardaki kuş sayısını ifade eder. Dokuz yerel istasyon tüm duyuları aktif hale getirir. “Förderverein Walderlebnispfad” kalkınma derneği tarafından yapılan, daimi küçük ve büyük değişiklikler nedeniyle orman ekolojik sistemi deneyimlenebilir ve ilginç bir hal alır. Orman ve Doğaseverler, Freising’de bulunan Bavyera Eyaleti Tarım Araştırma Merkezi’nin son derece zengin sınıflandırılmış doğa yolu korusunu da bir hayli beğenirler. Yine Freising’de bulunan Weihenstephan Bahçe Bitkileri Eyalet Araştırma Enstitüsü’nün halk bahçesinde ilham verici yürüyüşler yapmak mümkündür. Yukarıda belirtilen eğlence önerileri şehir, kasaba ve topluluklarda bulunan son derece çeşitli kulüp ve derneklerin sayısız etkinliği ile tamamlanır. Sunulan bu aktiviteler, kültürel ve geleneksel etkinliklerden, kitlesel sporlar ve rekabetçi yarışlara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Aktiviteler her yıl bahar bayramı direğini dikmekten sorumlu genç erkek ligleri (Burschenvereine) yanında ayrıca üyeleri arasında sporcular ve başarılı Olimpiyat yarışmacılarının bulunduğu spor kulüplerini de kapsar.

Kültür ve Sanat

Freising bölgesinde kültürel etkinlikler yıl boyunca büyük bir çeşitlilik gösterir; müzik, tiyatro, dans, sergi, okuma veya sinema gibi. Eğitim olanakları, dernekler, sosyal gruplar ve daha da fazlası, bireylerin değişken kültürel yaşamına katkıda bulunur. Sunulanlar klasik ve gelenekselden modern stillere varan bir çeşitliliğe sahiptir: İlgilenen vatandaşlar ve ziyaretçiler her zaman çeşitlendirilmiş bir kültür ve sanat programı bulabilirler. Freising şehri ziyaretçilerine ve vatandaşlarına genel şehir turları sunmaktadır. Bu turlar farklı gruplar için farklı ana temalara sahip özel rehberli turlardır. Talepleriniz veya broşür, bilgi ve rezervasyon istekleriniz için lütfen iletişim kurun: 

 

Freising Şehri Turist Bilgilendirme Merkezi,
Telefon: 08161 / 54-1 22
Faks: 08161 / 54-2 31
e-posta: touristinfo[at]freising.de
İnternet: www.freising.de 

 

İstek üzerine orman görevlisi ile birlikte rehberli orman turları düzenlenebilir. Bilgi için lütfen Freising Ormancılık Ofisi’ni 08161 / 48 02-0 numaralı telefondan arayın;

 

Güncel bilgiler, günlük gazetelerin (Freisinger Tagblatt, Freisinger SZ, Moosburger Zeitung, Hallertauer Zeitung) yerel sayfalarında, yerel “Hitwelle” radyosunda, ayrıca haftalık veya aylık yayımlanan ücretsiz dergilerde (Forum Freising, Freisinger Wochenblatt, fink, puccini) ve Freising şehri etkinlik takviminde bulunabilir.

 

Bölge Ofisi ana sayfasında da bir etkinlik takvimi bulunmaktadır (www.kreis-freising.de). Buradan, ayrı ayrı sunulan olanakları görmek için bölgenin şehir, kasaba ve belediyelerinin ana sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Genç Bir Bölge

Freising bölgesi genç bir bölgedir. Bölge halkının yaklaşık beşte biri 18 yaşın altındadır. Bu nedenle tüm Bavyera bölgeleri arasında önde gelen bölgelerden biridir. Buna bağlı olarak belediyeler ve bölge, çeşitli zorlu sorunlarla yüzleşmek zorundadır: Çocuk bakımı, okullar ve dinlenme tesisleri sunulmalı ve organize edilmelidir.

Çocuk bakımı

Freising bölgesi çocuk bakımı için çok çeşitli olanaklar sunmaktadır: Tüm belediyelerin yeterli anaokulları mevcuttur. Üç yaşın altındaki çocuklar için bakım tesisleri ve okul çağındaki çocukların bakımı için talepler hızla artmıştır, bu yaş gruplarına yönelik ek imkânlar sunmak için yoğun çabalar vardır. Daha fazla kreş imkânı için, anaokullarındaki yeni kreş grupları her yaştan çocuk kabul etmektedir ve buna ek olarak okul sonrası bakım kulüpleri de kurulmuştur. Okul çocukları için öğleden sonra bakım tesisleri son birkaç yıl içinde daha da geliştirilmiştir. Çeşitli belediyelerin gündüz anneleri projelerinin yanı sıra Gençlik ve Aile Bölge Ofisi de gündüz anne ve babalarına olanaklar sağlar. Gençlik kulüpleri ve gençlik merkezleri yanında çok sayıda kulüp ve dernekler de çeşitli serbest zaman olanakları sağlar.

Okullar

Çok sayıda okul bilgi transferi için geniş bir yelpaze sunmaktadır. Modern ilk ve ortaokulların yanı sıra, beş adet (üniversiteye hazırlayan) orta dereceli okul, bir teknik üniversite, bir meslek yüksekokulu, üç lise, bir ticari yüksekokul, bir meslek okulu ile birlikte bir hemşirelik okulu ve bir destek merkeziyle modern ve çağdaş eğitim temin edilmektedir. Ortaöğretim okullarının çoğu Freising’in geleneksel okul şehri olarak adlandırılan katedral kentinde yer almaktadır. Üç (üniversiteye hazırlayan) orta dereceli okul, özel olarak söz edilmeye değer: “Dom-Gymnasium”, modern diller üzerinde duran hümanist bir lise iken, “Josef-Hofmiller-Gymnasium” ise matematik ve fen bilimleri odaklıdır ve (“Camerloher-Gymnasium”) Güzel Sanatlar ağırlıklı bir lisedir. Matematik ve fen bilimlerine ağırlık veren iki diğer okul ise Moosburg’daki “Karl-Ritter-von-Frisch-Gymnasium” ve Neufahrn’daki “Oskar-Maria-Graf-Gymnasium”dur.

 

Nüfus artışı, sürekli artan öğrenci rakamlarına açıkça yansımaktadır. Bölge, 1994’den 2008’e kadar okullarına yaklaşık 90 milyon Euro yatırım yapmıştır. Bu yatırım Eching’de yeni bir ortaokul ve bir destek merkezi için kullanılmıştır. Ayrıca, Moosburg’da bir ortaokul genişletilip yine Moosburg ve Freising’de bulunan ilköğretim okullarında ve daha başka bir kaç okulda iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Daha fazla okul inşasına ihtiyaç olup olmadığı veya genişletilmeye ihtiyacı olan okul olup olmadığı sürekli incelenmektedir.

 

Okullarda Gençlik Çalışması

Freising bölgesi, Freising şehriyle birlikte, 1990’lı yıllarda yeni yollar izlemiştir. Bölge, ilk kez modern ortaöğretim okulunda bir gençlik sosyal hizmet uzmanı istihdam etmeye başlamıştır. Bugün hiç kimse Freising bölgesindeki ondan fazla okulda gençlik çalışmasının olmadığı bir hayatı düşünemez. Sitede gençlik sosyal hizmet uzmanlarının varlığı sayesinde konuya ilişkin öneriler, hedef odaklı, hızla ve doğrudan gerçekleştirilebilir. Bu olanaklar gençlerin yaşadığı çevrelerde bulunabilir, çocuk ve ergenlerin büyük çoğunluğu buraları her gün ziyaret edip zamanlarının çoğunu burada geçirirler. Bu da entelektüel ve sosyal gelişimlerinde önemli bir rol oynar. Sunulan imkânlar çok yönlüdür: okul kafeteryaları, birebir danışmanlık (ayrıca ebeveyn ve öğretmenler için de mevcuttur); şiddet, bağımlılık, uyum sorunları, çıraklık eğitimi yeri bulmak veya uyuşmazlık çözüm yolları gibi güncel konulara ilişkin projeler. Katılan tüm taraflar, okullar, veliler, çocuklar ve ergenler; okullardaki gençlik çalışmalarının etkisinin gerçekten ne kadar değerli olduğunu kendi günlük yaşam deneyimleriyle onaylamaktadırlar. Gerçekten de bu çalışmalar öğrenciler ve aileleri için son derece destekleyicidir. Okullardaki bu gençlik çalışmaları ile Freising bölgesi, gençliğin gelişimine yönelik temel önleyici yaklaşımı vurgulamaktadır.

 

Freising’de Üniversite Eğitimi

21. yüzyıl büyük zorluklarla karşı karşıya: Dünya beslenmesini güvence altına almak, fosil yakıtların kıtlığı ve iklim değişikliği çağımızın başlıca konularını oluşturmaktadır. Bu zorluklarla mücadele etmek için uygulamalarla birlikte ileri teknoloji araştırmaları da gereklidir. Gıda üretiminden biyojenik hammadde teminine ve yaşanabilir çevrenin korunmasına kadar çeşitli konuların tümünü kapsayan yaşam bilimleri bu bağlamda önemli bir rol oynamaktadır.

Münih Teknik Üniversitesi (TUM) bu zorlukla mücadele etmek üzere harekete geçmiştir: Weihenstephan Yaşam ve Gıda Bilimleri Merkezi (Wissenschaftszentrum für Ernährung, Landnutzung und Umwelt WZW) süregelen bu sorunlara yeni çözümler bulmak için yaşam bilimleri alanındaki tüm yetenekleri bir araya toplamıştır. Biyologlar, fizikçiler, kimyagerler ve mühendisler hep birlikte modern bir kampüste beslenme ve gıda teknolojisi uzmanlarıyla çalışmakta ve eğitim vermektedirler. Yaklaşık 3.500 öğrenci gelecekteki meslekleri için hazırlanmaktadır. Yaşam bilimlerinin tüm bölümlerinin, disiplinler arası birleşimi tüm yaşam döngüsü ile ilgili gıda maddelerinin ve hammaddelerin araştırılmasını mümkün kılmaktadır. WZW araştırmacıları; genetik ve biyolojik temeller üzerinden üretime, işlemeye ve tüketime kadar değer yaratma zincirini incelemektedir. Weihenstephan Yaşam ve Gıda Bilimleri Merkezi’nde araştırma disiplinlerinin birbirleriyle uyumu eşsizdir.

Bu arada genç akademisyenlerin eğitimleri üzerine özellikle odaklanılmıştır. Teori ve pratiğin yanı sıra araştırma ve eğitim arasındaki yakın etkileşim iyi anlaşılmıştır: Her yıl 30’dan fazla ders için kabul edilebilecek öğrenci sayısından çok daha fazla öğrenci başvurmaktadır. Bilimsel kariyer için doktora ve yüksek lisans okulları mevcuttur. WZW mezunları için işgücü piyasasında pek çok olanaklar bulunmaktadır. Gerek beslenme veya gıda sektöründe, gerek biyoteknoloji firmalarında, gerekse tarım, ormancılık, bilimsel inceleme ve araştırma alanlarında bir dizi iş olanakları ve kariyer olanakları açıktır.

Münih Teknik Üniversitesi
Gıda Bilimleri ve Yaşam Merkezi,
Weihenstephan Arazi Kullanımı ve Çevresi
Alte Akademie 8, 85354 Freising
Telefon: 08161/713-258

www.wzw.tum.de

Yeşil, yenilikçi ve pratik - Weihenstephan uygulamalı bilimler üniversitesini bu üç kelime tanımlar. 1971 yılında kuruluşundan bu yana üniversite; benzersiz bir profil yaratmada başarılı olmuştur: Başka hiç bir üniversite “yeşil” olarak adlandırılan konulara onunkiyle karşılaştırılabilecek kadar açıkça ve tutarlı olarak odaklanan ders yelpazesine sahip değildir. Okullar, doğada sahip olunabilecek her türlü imkânı öğrencilerine sunmaktadır. Bavyera’da beslenme ve çevre tam anlamıyla benzersizdir. Weihenstephan ve Triesdorf’daki fakülteler, “Weihenstephan’da Bahçe Bitkileri Federal Araştırma Enstitüsü”, Schlachters‘de bulunan “Bahçe Bitkileri Araştırma Merkezi”, “Straubing Yenilenebilir Hammadde Bilim Merkezi” hepsi bir yeşil ağ örgüsü inşa etmekte birbiriyle bağlantılıdır. Hepsinde ortak olan yön şudur: doğal kaynakların korunması, kullanılması ve şekillendirilmesi için eğitim ve araştırma alanlarındaki çalışmalar. Bu ortak hedef çerçevesinde, uygulama yöntemleri elbette çeşitlidir - konu çeşitliliği, doğal bilimsel görüş açısını içerdiği gibi sanatsal bakış açısını da içerir. Üzerinde çalışılan konular yüksek teknolojiden arazi sanatına, molekülden ağaca ve arazi şekline kadar farklılıklar gösterir. İmkânların çeşitliliği dolayısıyla, insan hayatının vazgeçilmez alanlarıyla ilişkili kendi kendine yeten profesyonel bir grup oluşmuştur. Bu süreç, hammaddenin tarımsal üretimi ile başlar, hayvansal ürünlerin işlenmesini içerir, beslenme, bakım ve tedarikle ilgili sorunları kapsar, çevre koruma gereksinimlerini dikkate alır ve kırsal ve kentsel alanların gelişmesine kadar uzanır. “Yenilenebilir Enerji Yönetimi”, “Yenilenebilir Enerji Teknolojisi”, “Gıda Yönetimi” ve “Yenilenebilir Hammadde” gibi ufuk açıcı kurslarla Weihenstephan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi değer yaratma zincirinin tüm unsurlarını içeren bir eğitimi güvence altına alır: Tarladan elektrik prizine veya daha doğrusu tarladan masaya kadar. Bu eğitim misyonu; çift diploma çalışmaları, staj, inceleme ziyaretleri ve dünya çapındaki sayısız eğitim kurumuyla gerçekleştirilen işbirliği vasıtalarıyla uluslararası temelde yerine getirilmektedir.

Weihenstephan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Am Hofgarten 4
85354 Freising
Telefon: 08161/710

www.fh-weihenstephan.de

Bürgerservice Kontakt

Kontakt
Sie können uns Ihre Fragen, Wünsche, Anregungen oder Beschwerden mitteilen. Wir werden diese umgehend bearbeiten und Sie darüber informieren, wie es weiter geht.
Mit der Nutzung dieses Formulares stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten speichern und verarbeiten. Weitere informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Bürgerhilfsstelle